• Konsultacje wzorów kart z wyborcami w gminach.

 • Seniorzy oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Pile za kartami - broszurami.

 • Uczestniczący w konsultacji wzorów kart do głosowania mieszkańcy Piły opowiadają się za kartą-broszurą A4

 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

 • Konsultacje wzorów kart do głosowania z licealistami w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

 • Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

 • Konsultacje wzorów kart z wyborcami w gminach.
 • Seniorzy oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Pile za kartami - broszurami.
 • Uczestniczący w konsultacji wzorów kart do głosowania mieszkańcy Piły opowiadają się za kartą-broszurą A4
 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile.
 • Konsultacje wzorów kart do głosowania z licealistami w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile