• Komisarz Wyborczy w Pile
  Anna KULCZEWSKA-GARCIA

  sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

  Termin dyżurów :  środa w godz. od 11:00-13:00

  Poza wyznaczonym terminem dyżurów kontakt z Komisarzem Wyborczym uzyskać można za pośrednictwem pracowników
  Delegatury KBW  w Pile.

  Siedziba
  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego
  64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35, pokój 34 (parter)
  tel. (67) 215 28 80, (67) 215 28 71
  fax (67) 212 07 32

  Data powołania
  20.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  20.08.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski.