• Komisarz Wyborczy w Pile I
  Daniel JURKIEWICZ

  Siedziba
  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Pile
  al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 34 (parter)
  tel. (67) 215 28 80, (67) 215 28 71
  fax (67) 212 07 32

  Termin dyżurów:  czwartek w godz. od 10:00-12:00

  Data powołania
  03-04-2018

  Data zakończenia kadencji
  03-04-2023

  Właściwość terytorialna

  powiaty: pilski, złotowski.