• Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów
    Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów
  • Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory