• Tworzenie komitetów wyborczych
    Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  • Terytorialne Komisje Wyborcze
    Zgłaszanie kandydatów na radnych
  • Zgłaszanie kandydatów na Wójtów / Burmistrzów / Prezydentów miast