AKTUALNOŚCI

 • Informacja Komisarza Wyborczego w Pile I o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji
 • Wzory sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szamocinie zarządzone na 3 marca 2019 r.
 • Wybory uzupełniające: Ujście, Wysoka, Szydłowo, Wapno, Krzyż Wielkopolski zarządzone na 20 stycznia 2019 r.
 • Terminarz wyborów i referendów lokalnych w toku kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie - dla komitetów zgłaszających wyłącznie kandydatów na radnych
 • Sprawozdanie łączne - komitety zgłaszające kandydatów na radnych i Wójta (Burmistrza/Prezydenta Miasta)
 • Informacja o stanie rejestru wyborców za 2018 r.
 • Finansowanie kampanii wyborczej

WYDARZENIA

 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • 1 lutego - Światowy Dzień Wyborów
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur