Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ostrorogu w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 5 lutego 2017 r.

Wyniki wyborów

Protokoł z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrorogu sporządzony dnia 5 lutego 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrorogu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 6 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Ostrorogu przeprowadzonych w dniu 5 lutego 2017 r.

Informacje ogólne

Postanowienie nr 46/2016 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Ostrorogu.

Zarządzenie nr 611/2016 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r.

Kalendarz wyborczy

Komunikat z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych do Rady Miejskiej w Ostrorogu

Komunikat z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrorogu

Informacje dla komitetów wyborczych oraz kandydatów

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów

Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów

Zarejestrowane komitety

Zarejestrowane komitety wyborcze w celu zgłoszenia kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia15-11-2016 9:14
    Wprowadził:Marcin Malicki
  • Data modyfikacji07-02-2017 10:41
    Wprowadził:Marcin Malicki