Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budzyń w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 26 lutego 2017 r.

Wyniki wyborów

Protokoł z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Budzyń sporządzony dnia 26 lutego 2017 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Budzyniu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Budzyń przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2017 r.

Informacje ogólne

Postanowienie nr 47/2016 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 638/2016 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Kalendarz wyborczy

Komunikat z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych do Rady Gminy Budzyń

Komunikat z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu

Komunikat z dnia 7 marca 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Informacje dla komitetów wyborczych oraz kandydatów

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów

Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów

Zarejestrowane komitety

Zarejestrowane komitety wyborcze w celu zgłoszenia kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia30-11-2016 10:37
    Wprowadził:Marcin Malicki
  • Data modyfikacji07-03-2017 8:55
    Wprowadził:Marcin Malicki