Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Wągrowcu w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 4 czerwca 2017 r.

Wyniki wyborów

Protokoł z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu sporządzony dnia 4 czerwca 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Wągrowcu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 4 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Wągrowcu przeprowadzonych w dniu 4 czerwca 2017 r.

Informacje ogólne

Postanowienie nr 6/2017 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Wągrowcu.

Zarządzenie nr 104/2017 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2017 r.

Kalendarz wyborczy

Komunikat z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych do Rady Miejskiej w Wągrowcu

Komunikat z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu

Informacje dla komitetów wyborczych oraz kandydatów

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów

Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów

Zarejestrowane komitety

Zarejestrowane komitety wyborcze w celu zgłoszenia kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia13-03-2017 11:16
    Wprowadził:Marcin Malicki
  • Data modyfikacji04-06-2017 22:39
    Wprowadził:Marcin Malicki