• Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego
    Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego