• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach
  Wykaz obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Wytyczne stanowią załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. (M. P. z 2014 r. poz. 207)
  Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Wytyczne stanowią załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2014 r. (M. P. z 2014 r. poz. 257)
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Informacja z dnia 27 października 2014 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.