• OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 26 MAJA 2014 R. O WYNIKACH WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 MAJA 2014
    Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego