Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory

Pełnomocnik finansowy zgodnie z art. 142 § 1 kodeksu wyborczego przedkłada Komisarzowi Wyborczemu, któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie finansowe w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów. 

Obowiązek sprawozdania dotyczy również komitetów, które uległy rozwiązaniu przed dniem wyborów.

Sprawozdania można składać osobiście lub wysłać przesyłką pocztową na adres:
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Rejestr zmian
  • Data utworzenia20-01-2016 9:55
    Wprowadził:Marcin Malicki
  • Data modyfikacji06-11-2018 9:15
    Wprowadził:Marcin Malicki