• Informacja Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do wskazanych terytorialnych komisji wyborczych
    Informacja Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do wskazanych terytorialnych komisji wyborczych