• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile I o powołaniu obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile II o powołaniu obwodowych komisji wyborczych
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 21 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie i miejscu losowania.
    Informacja Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 21 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie i miejscu losowania.
  • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
    Podział gmin na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania