Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2019 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 17:00 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia13-10-2019 18:03
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji13-10-2019 18:55
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka