• Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych uczestniczących w wyborach uzupełniających w kadencji 2018-2023. Stan na dzień 17 maja 2019 r.
    Komunikaty o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających
  • Komunikaty o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających