• AKTUALNE SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 38
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 38 oraz obowieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 88 oraz nr 89
  Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 38 na listy kandydatów na posłów
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Pile I i II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r.
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 88 i 89
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Pile I i II o terminach dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków do obkw oraz o ewentualnych losowaniach
  Serwis informacyjny - Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 - WYBORY.GOV.PL
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych