• AKTUALNE SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Pile I i II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r.
  • Zgłaszanie kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych