• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 38
    Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 38 na listy kandydatów na posłów
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 88 i 89