• AKTUALNE SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wapno w okręgu wyborczym nr 2 i nr 15 zarządzone na 24 listopada 2019 r.
  Praca w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile - Specjalista
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Praca w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile - Radca
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szamocinie w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na 8 września 2019 r.
  Nabór na stanowisko Starszy Radca w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura w Pile
 • Nabór na stanowisko Asystent w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura w Pile
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lipka w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na 30 czerwca 2019 r.