• Informacja o stanie rejestru wyborców - 2009 r.
    Informacja o stanie rejestru wyborców - 2008 r.
  • Informacja o stanie rejestru wyborców - 2007 r.
    Informacja o stanie rejestru wyborców - 2006 r.