Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy w Margoninie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 4 grudnia 2016 r.

Wyniki wyborów

Protokoł z wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Margonin sporządzony dnia 4 grudnia 2016 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Margoninie

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 5 grudnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miasta i Gminy Margonin przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2016 r.

Informacje ogólne

Postanowienie Komisarza Wyborczego nr 42/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta i Gminy w Margoninie.

Zarządzenie nr 507/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2016 r.

Kalendarz wyborczy

Komunikat z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych do Rady Miasta i Gminy w Margoninie

Komunikat z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie

Informacje dla komitetów wyborczych oraz kandydatów

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów

Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów

Zarejestrowane komitety

Zarejestrowane komitety wyborcze w celu zgłoszenia kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia12-09-2016 9:53
    Wprowadził:Marcin Malicki
  • Data modyfikacji06-03-2017 10:37
    Wprowadził:Marcin Malicki