• Zasady losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborcze
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. (sygn. akt III SW 68/14)
  KOMUNIKAT REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 19 W PILE o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach.
 • SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 MAJA 2014 R.
  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 26 MAJA 2014 R. O WYNIKACH WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 MAJA 2014 (Dziennik Ustaw z 27 maja 2014 r. poz. 692)
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie umieszczania flagi Unii Europejskiej (ZPOW-903-371/14)
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzania ankiet przez ośrodki badań opinii społecznej przed lokalami wyborczymi
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie „ciszy wyborczej”
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.