Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowego Konwentu Socjaldemokracji Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za

ZPOW-5722-7-13/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 października 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowego Konwentu Socjaldemokracji Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 4 października 2004 r. przez Krajowy Konwent Socjaldemokracji Polskiej i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Krajowego Konwentu Socjaldemokracji Polskiej, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku.

Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Włodzimierz Nieporęt.
Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Jakub Galas.
Komitet wyborczy będzie używał skrótu KW SDPL.
Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Bernardyńska 14a.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms

Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-03-2016 13:52
    Wprowadził:Bartosz Goździk