Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ujściu w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na 20 stycznia 2019 r.

Wyniki wyborów

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ujściu sporządzony dnia 20 stycznia 2019 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ujściu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 21 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Ujściu przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.

Informacje ogólne

Postanowienie nr 304/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Ujściu

Zarządzenie nr 470/2018 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2018 r.

Kalendarz wyborczy

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 15 listopada 2018 r.

Postanowienie nr 369/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 10 grudnia 2018 r.w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Ujściu

Postanowienie nr 376/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Postanowieniu Komisarza Wyborczego w Pile I nr 369/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Ujściu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Ujściu

Zarejestrowane komitety

Zarejestrowane komitety wyborcze w celu zgłoszenia kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających (stan na 29.11.2018 r.)

Zarejestrowane listy kandydatów

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających

Rejestr zmian
  • Data utworzenia07-11-2018 14:32
    Wprowadził:Marcin Malicki
  • Data modyfikacji21-01-2019 15:02
    Wprowadził:Marcin Malicki