Zgłaszanie kandydatów na radnych

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw

Rejestr zmian
  • Data utworzenia16-08-2018 12:44
    Wprowadził:Marcin Malicki
  • Data modyfikacji29-08-2018 13:21
    Wprowadził:Marcin Malicki