• Zmiany w składzie Rady Miasta Piły
    Zmiany w składzie Rady Miejskiej Trzcianki
  • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Wągrowcu
    Zmiany w składzie Rady Powiatu Chodzieskiego