• Kalendarz wyborczy
  Komitety wyborcze
 • Tworzenie komitetów wyborczych
  Terytorialne komisje wyborcze
 • Zgłaszanie kandydatów na radnych
  Zgłaszanie kandydatów na Wójtów / Burmistrzów / Prezydentów miast
 • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Finansowanie kampanii wyborczej