więcej

Okręg nr 23 - Informacja z dnia 4 marca 2004 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 października 2003 r.

KIEROWNIK                                                                                                                                         Warszawa, dnia 4 marca 2004 r.
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

 

 

Informacja
o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 października 2003 r.

Zgodnie z art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25 poz.219) podaje się do publicznej wiadomości informację o wydatkach z budżetu państwa, poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 października 2003 r. w okręgu wyborczym nr 23 w województwie podlaskim.

Lp.

Rodzaj wydatków

Zrealizowane wydatki
w złotych

Struktura wydatków
w procentach

1

2

3

4

 

Wydatki ogółem

1.856.751

100

I

Wydatki realizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze

182.473

9,83

1.

Druk tekstu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP

15.065

0,82

2.

Druk wytycznych PKW dla okręgowej komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych

4.080

0,22

3.

Druk informacji o warunkach ważności głosu

335

0,02

4.

Działalność okręgowej komisji wyborczej

3.268

0,18

5.

Koszty szkolenia członków komisji wyborczych

11.471

0,62

6.

Wydatki kancelaryjne

6.121

0,33

7.

Działalność inspekcyjna oraz pełnomocników wyborczych

40.907

2,21

8.

Druk kart do głosowania

34.352

1,85

9.

Transport kart do głosowania i protokołów głosowania

7.123

0,38

10.

Druk i plakatowanie obwieszczeń

2.863

0,15

11.

Zryczałtowane diety dla członków okręgowej komisji wyborczej

2.951

0,15

12.

Wykonanie druków i formularzy wyborczych

559

0,03

13.

Obsługa informatyczna okręgowej komisji wyborczej

34.640

1,87

14.

Inne wydatki (delegacje, opłaty telekomunikacyjne, ogłoszenie prasowe, itp.)

18.738

1

II

Zadania zlecone gminom

1.674.278

90,17

1.

Sporządzanie spisów wyborców

131.781

7,1

2.

Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych

116.984

6,3

3.

Wydatki kancelaryjne

137.270

7,39

4.

Obsługa obwodowych komisji wyborczych

209.079

11,26

5.

Druk i plakatowanie obwieszczeń o podziale na obwody głosowania

17.614

0,95

6.

Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych

958.490

51,62

7.

Inne wydatki (transport, opłaty telekomunikacyjne itp.)

103.060

5,55

 

Kazimierz Wojciech Czaplicki

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 11:26

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij